ISTENTISZTELETEK, ALKALMAK, HIVATALI REND


Istentiszteletek

Vasárnap 10 órakor és este 6 órakor (téli időszakban* 5 órakor), a délelőtti istentisztelettel párhuzamosan gyermekfoglalkozás van az emeleti teremben, és mellette a baba-mama szoba várja az odaérkezőket (kihangosítással).

Csütörtök este 6 órakor (téli időszakban* 5-kor) esti istentisztelet. Utána kórus próba.

Hónap utolsó vasárnapján és nagyünnepeken úrvacsora, havonta/kéthavonta keresztelői istentisztelet.

Nagyünnepek előtt bűnbánati istentiszteletek (hirdetett időpontban).
Karácsony 1. napján és Húsvét 1. napján reggel 8-kor is van úrvacsorás istentisztelet.

* A téli időszak az őszi óraátállítástól a tavaszi óraátállításig értendő

Bibliaórák

Heti rendszerességgel:
kedd délelőtt 10-től bibliaóra (szeptembertől június közepéig)

Havi rendszerességgel:
első kedd: presbiteri bibliaóra este 6 órakor
második kedd: fiatal felnőttek köre este 6 órakor
harmadik kedd: női bibliaóra este 6 órakor
Minden hónap utolsó péntek este 6 órakor Ifjúsági óra

Konfirmációi előkészítő

7-8. osztályosoknak (egyeztetett időpontban)
felnőttek számára (egyeztetett időpontban)

Hitoktatás

Az általános iskolások egyfelől iskolájukban vehetnek részt hitoktatásban, ahol megfelelő létszám esetén csoportot indítunk, ( a kötelező erkölcstan; hit- és erkölcstan keretében 1. és 5. osztályban, és délután fakultatív foglalkozásként); másfelől a 7-8. osztályosoknak ősszel megkezdődik a konfirmációi előkészítő. (gyülekezeti keretek közt)
Az alsósoknak és óvodásoknak a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan van gyermekfoglalkozás.

Hivatali rend

Kedd, csütörtök délelőtt 10-13 óráig, ezen kívül egyeztetés szerint.
Az esküvők, keresztelők, temetések bejelentése, hivatali időben, és az ezzel kapcsolatos megbeszélés, és lelkigondozói beszélgetések egyeztetett időpontban.

A gyülekezeti élet eseményeiről, alkalmairól bővebben

Istentiszteleteink nyitottak mindazok számára, akik Isten Igéjét hallgatni szeretnék, akik szívesen részt vesznek a több száz éves múltra visszatekintő református gyülekezet jelen életének istentiszteleti gyakorlatában a református rendtartás szerint.

A mindig megőrizni(conversatio) és mindig megújítani(renovatio) reformátori kettős alapelv folyamatos önvizsgálatra készteti minden kor, minden nemzedék hitvalló egyházát, így a jelenkorit is. Valljuk, hogy az istentisztelet nem pusztán emberi cselekmény, az Igét, s az emberi szót a Szentlélek teheti ma is élővé és hatóvá.

Istentiszteleteinkre várjuk azokat, akik még nem kapcsolódtak be Óbudára költözésük óta gyülekeztünkben, de református gyökerekkel rendelkeznek, a településen, ahonnan eljöttek erősebb, lazább szállal kötődtek az ottani református gyülekezethez. Várjuk azokat is, akiknek talán évek, vagy évtizedek maradtak ki a vallásgyakorlatukból, s most újra elindulnának felvenni a régi szálakat. De azok előtt is nyitva áll templomunk, és gyülekeztünk, akik még csak keresnek, maguk nem tartoznak egy felekezethez sem

Bibliaórák és rétegalkalmak lehetőséget adnak a Szentírás kisebb csoportokban történő tanulmányozására, életkérdésekre együtt kereshetjük a válaszokat; ezek a kötetlenebb alkalmak az építő beszélgetésre, közös éneklésre, imádkozásra nyújtanak lehetőséget. A heti vagy havi rendszeresség a közösséget erősíti, személyes kapcsolatok kiépítését és ápolását teszi lehetővé.

A presbiteri és munkatársi bibliaórán azok vesznek részt, akik a gyülekezet életének felelős őrállói valamilyen tisztségben. Ilyenkor előkerülnek a beszélgetés során a közös tervek, feladatok, gondok, és minden megjobbító szándék utat törhet magának Isten Igéje kontrollja alatt s így nem pusztán emberi bölcsesség az, ami vezethet bennünket.
A női bibliaórákon sorozatok mentén haladva már áttanulmányoztuk az ószövetség nagyasszonyainak történetét, az evangéliumokban Jézus és a nők találkozásait vizsgáltuk meg. Tavaly ősztől elkezdtük nagyító alá venni magyar nagyasszonyaink történetét, a reformáció korától napjainkig. Szeptembertől a 19-20. szd. Nagyasszonyairól lesz szó.
A fiatal felnőttek eddig az évente gyakorlattá vált felnőtt katechézisben vettek részt, amelyben konfirmációjukra készültek fel, ők saját elhatározásukból, tudatos döntéssel vállalták a Krisztuskövetést. Közülük többen felnőttként keresztelkedtek meg. Számukra indult az újraélesztett fiatal felnőttek köre, amely korábbi években már működött más alkotótagokkal. Az Ige fényében olyan életkérdésekre keressük a válaszokat, mely ebben a sajátos életkorban (hivatás és párválasztás időszaka, gyermek érkezése) kortársakat összeköthet egy közösséggé.
A fiatalok köre épp átalakulóban van. Az eddigi középiskolások egyetemisták lettek, számukra havi rendszerességgel lesz a jövőben alkalom, ahol a találkozás jó ízét és a lelki töltődést élhetik át. Továbbra is várjuk őket a vasárnapi és hétközi istentiszteltekre, mint a gyülekezetben szolgáló, immár felnőtt tagjait.

A középiskolások összehívása folyamatban van, elsősorban az 1-2-3 éve itt konfirmált fiatalokat próbáljuk összegyűjteni, egy közösséggé kovácsolni.
Az általános iskolások egyfelől iskolájukban vehetnek részt hitoktatásban, ahol megfelelő létszám esetén csoportot indítunk, másfelől a 7-8. osztályosoknak ősszel megkezdődik a kétéves konfirmációi előkészítő.

Az alsósoknak a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan van gyermekfoglalkozás, melyet a hitoktató vezetésével néhány önkéntes gyermek-munkás végez nagy elkötelezettséggel. Évente két alkalommal van a gyülekezeti teremben kézműves foglalkozás (advent idején, és húsvét előtt), alkalmanként hittanverseny, vetélkedő, játszóház, farsang, ahol az apróságoktól a nagyobbakig szívesen vesznek részt családtagjaikkal együtt sokan. Ilyenkor megtelik a gyülekezeti terem családokkal, jó ízekkel és illatokkal (mézeskalácssütés, farsangi fánk, pizza stb), és jókedvvel. Ezeken a rendezvényeken a gyülekezet bibliaórás nőtagjai és a nemrég újra indult Nőszövetség tagjai szeretettel segítenek.

A Nőszövetség várja azokat, akik a gyülekezeti életben tevékenyen, elkötelezetten részt kívánnak venni, és akik a kerületi, és országos nőszövetségi rendezvényeken is szívesen részt vesznek.
Az Énekkar tavaly kezdte el munkáját kis létszámmal, eddig az ünnepeken énekeltünk orgona és hangszeres kísérettel, szólistával, várjuk idén ősztől azokat, akik szívesen bekapcsolódnának, akik korábban már énekeltek kórusban, vagy szívesen énekelnének.

A gyülekezeti élethez hozzátartozik még: alkalmanként szeretetvendégség, előadás, evangélizációs sorozat, családi nap, évente egy gyülekezeti hét Mátraházán,(vagy Berekfürdőn, Nagybörzsönyben), alkalmanként kirándulás, határon túli testvér-gyülekezetek meglátogatása ill. fogadása. Közös tárlatnézés, ökumenikus alkalmakon való részvétel. Évente egyetemes imahét januárban, és női világ imanap márciusban. Hangverseny a templomban vagy a nagyteremben, (januárban az Óbudai Kamarazenekar) vagy másutt. (Református Zenei Fesztivál, Protestáns Gála.) Ifjúsági- és gyermek-műsor (karácsonykor más alkalommal). Megújult orgonánkat időről időre ismertebb vagy kevésbé ismert művészek, orgonaszakos hallgatók szólaltatják meg hangversenyeken.

Ezekre a hangversenyekre, zenés áhítatokra nemcsak gyülekeztünk tagjait, de minden érdeklődő óbudait és nem óbudait várunk.

Istentisztelet, alkalmak
Rendkívüli események
Fényképalbum
Cikkek, prédikációk
Tisztségviselők
Történelem
Szegletkő
Elérhetőségek
 


 

1033 Budapest,
Kálvin köz 4
Hivatali órák
K,Cs: 10:00 - 13:00
Telefon: 368-6410
refobuda@enternet.hu


 
       
  http://www.refobuda.parokia.hu | refobuda@enternet.hu