Cikkek, prédikációk


Letöltéshez kérjük, hogy kattintson a dokumentum ikonra

Az ékes kapu koldusa

Tamás, a kételkedő

Taníts minket!

Mk 10, 13-16.

Erőd felett való út


Mit szeretnétek?


Mt 9, 27-38


Az önmagával meghasonlott ország
Korábbi cikkek, prédikációk

Jó kovász vagy rossz kovász?

Mt 16, 1-12
Mt 13, 33; Mt 16, 11-12

"Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever három mérce lisztbe, amíg végül az egész megkel."

"Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek?! Őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától."

Kedves Testvéreim!

Mindenekelőtt a kovász fogalmát tisztázzuk, hátha valaki nem érti, nem találkozott még vele, itt most főleg a gyerekekre gondolok. A háziasszonyi gyakorlatból ismerős az élesztő, amiből a szakácskönyv utasítása szerint kovászt kell készíteni, langyos tejben, vagy langyos vízben parányi cukorral fel kell futtatni, s ezt a lisztbe belekeverni a többi hozzávalóval, és ebből készül a kelt tészta, mint a kenyér, a kalács, a sütemények egy része. Kicsi tésztát akár háromszorosára, négyszeresére tud növelni, és szép látvány, amikor a meleg helyen kel a tészta, és a konyharuha, amivel a tálat letakartuk, elkezd emelkedni, és mintha egy labda lenne a tálban, olyan.

Jézus a kovász példáját kétszer idézi, két, egymással ellentétes irányt mutat be vele. Az egyik pozitív irány, a másik a negatív. Először arról beszél, a 13. fejezetben, hogy olyan a mennyek országa, mint a kovász, vagyis egészen kicsi kezdetből nagy kiteljesedés lesz, az Isten országa, a mennyek országa itt van, jelen van, és kicsi a kezdet, de ha valaki ezt a kis kezdetet befogadja, beengedi az életébe, akkor átalakít mindent, újjáformál, kifejti a hatását. És ha valaki átalakult élettel rendelkezik, kovász-élettel, akkor a lisztbe belekeverve, vagyis környezetébe belekerülve megkeleszti az egész tésztát, a környezet is megváltozik az kovászéletű embereknek. Ez a pozitív irány. A negatív irány pedig egy konkrét csoportra vonatkoztatva szerepel. A farizeusok és szadduceusok pártja, akik éppen az előbb akadékoskodtak ott Jézus körül. Kísérteni akarták Őt, ezt olvassuk róluk. Mennyei jelet kértek, pedig Jézus már a jelek sokaságát adta, messiási jelek kísérték munkáját, s ezek az emberek vakok és süketek, hogy befogadják a mennyek országát. Milyen az ő kovászuk? Rossz, amelyik negatív irányba, de ugyanúgy sokszorozódva hat, mint az előbb említett pozitív irány. Folytatva a gondolatot. A tészta, ami ezzel a kovásszal készül, rossz ízű, ehetetlen….

Kezdjük talán ezzel a rossz kovásszal. Bár itt a farizeusok és szadduceusok tanításáról és lelkületéről van szó, most mégis egy kicsit tágabb ölelésben nézzük meg, hogy milyen is lehet a rossz kovász. Néhány példát hadd soroljak.
a./ Milyen az, amikor belekerül egy rossz gondolat, vagy rossz érzés az ember szívébe?

Például a félelem. Először csak egy rossz érzés. Ami azonban egyre fokozódik. Lehet a lakásban egyedül. Csak egy rossz feltevéssel indul…Mondjuk megfogan a gondolat, főleg egy bűnügyi film nézése közben, hogy valaki áll az ajtóm előtt. És elmehet addig, hogy eluralja az egész embert. Marokba szorítja a félelem a szívet. De valaki inkább azt a formáját tapasztalta a félelemnek, amikor egy betegség kapcsán valami kiderült. Szövettanra küldtek egy kis szövetet. Az első csak egy rossz érzés, egy bizonytalanság, ijedelem. Aztán hazamegy a kórházból a beteg, és elkezdi továbbfűzni. Néhány nap múlva már a félelem átjárta az egész életét, már a halálát látja maga előtt. Milyen lassan is telik az idő, amíg a vizsgálat eredménye kiderül! De bekerülhet az ember szívébe másfajta rossz gondolat is. Mondjuk a féltékenység. Szokták mondani: a zöld szörny. Először csak gyanakvással kezdődik. Aztán napról napra egyre rosszabb. Tudjuk, hogy a féltékenység mit tehet mondjuk egy házasságban. Valaki elmondta, hogy nem ismer magára, ez már nem ő, azt vette észre, hogy a házastársa zsebeiben kutat, aztán az ajtó mellett hallgatózik, hogy mit mond a telefonba. Amikor eluralja valaki életét a féltékenység, kifordítja az embert. De ugyanígy az irigység, erre azt mondja a népnyelv, hogy sárga irigység. Egészen elégedett emberből válik szinte beteg, betegesen irigy emberré valaki, aki véletlenül találkozik egy volt osztálytársával, és kiderül, hogy milyen szuper körülmények között él, micsoda háza van, és milyen autója! Milyen karriert futott be. Pedig nem volt tehetségesebb, mint én, sőt én jobb tanuló voltam, vagy nekem jobb ötleteim voltak. Ő vitte valamire, én nem. És eluralja az ember életét az irigység, és boldogtalanná lesz, az azelőtt elégedett, boldog ember. Ugyanilyen munkát végezhet el a harag. Egy rossz nézésből, egy rossz szóból ered, és kifejlődik, gyűlöletté válik. Hogyan válik a gyűl-ölet öléssé, a gondolat megjelenik: egy kanál vízben meg tudnám fojtani…S van akinél ez kivitelezésre kerül, van, akinél csak a szívben mard, és ott öl. ( a bűnben kín van, s gyűlölet, mi mást mást minket öl)Sorolhatnánk még napestig. Ugye egy kis kovász, csak egy rossz gondolat, és átjárja az egész életet, akár átformálja, kifordítja az egész személyiséget. (Gal 5, 19: a test cselekedetei címén sorolja)

b./ Milyen az, amikor a rossz kovász bekerül egy közösség életébe?

Egy jónak mondható osztály kap egy vagy két bukott gyereket, akiknek magatartási zavarai vannak. A pedagógusok talán megerősítik, hogy egy-két gyerek igen hamar át tudja alakítani az egész osztály légkörét. Amúgy jó tanuló, csendes gyerekek csapódnak a rossz magatartásúhoz, és egészen megváltoznak. Öt jó tanuló, eminens diák soha nem tudja az egész osztályt jó irányba vinni, de két rossz, deviáns, hangadó személy az egész légkört megváltoztatja. Aztán egy munkahelyre bekerül egy intrikus, gunyoros, hangadó ember. Hetek alatt összekuszálja a munkahelyi közösséget. A légkört rontja meg.

Egy rossz gondolat bekerülhet egy család életébe, rokonok közé, de bekerülhet egy intrikus gondolat, vagy a békétlenség kovásza egy gyülekezet életébe. Megkeleszti a tésztát. Egy rossz példa, vagy egy rossz nyilatkozat egyházközi kapcsolatokat tehet tönkre. Vagy akár népek között egy meggondolatlan nyilatkozat, vagy néhány gúnyrajz, parányi kezdet, egy kicsi provokáló szándék, és látjuk milyen hatása van!

Milyen az, amikor egy nép, egy nemzet életébe belekerül egy torz gondolat? Emlékezzünk csak a 2004. december 5-i népszavazást megelőző időkre. Egy kis kovász mennyi indulatot, ellenséges érzületet, riadalmat tud okozni, és embereket fordít ki önmagukból. Hogy egy nép tagjai saját fajtájuktól féljenek…Amikor egy nemzet életébe bekerül egy téves gondolat…és jaj a vezetőknek, akik a konkolyt hintik! Akik a negatív kovászt beleteszik a tésztába…Mekkora felelősség megrontani, morálisan mélyre süllyeszteni egy nemzetet, téves ideológiával, Istent tagadó, embert és Istent nem ismerő morállal, pénzimádattal megkeleszteni…Ehetetlenné válik a tészta! És keserű lesz mindannyiunk szája íze, minthogy mára már az.

Jól vigyázzunk, mire hallgatunk, hova nézünk, kire nézünk. Jézus mondja a farizeusok és szadduceusok kovászára: Vigyázzatok és őrizkedjetek tőle! Mert ők a vallási élet és társadalmi élet fő irányvonalának képviselői voltak, ők voltak a főideológusok…Most nincs idő kitérni arra, hogy kik is voltak ők, de a farizeusok eleve a nevükben hordozták. Elkülönülők…Mindkét társasággal találkozunk egy néhányszor az evangéliumokban: mindig ott leselkednek a háttérben, vannak köztük is nézeteltérések, de most szövetséges társak lettek, a szerintük jó ügy érdekében… és ellenséges indulattal követik Jézus minden lépését…hol tudnák megfogni, mikor csaphatnak le rá…. Nekik semmi se szent! Saját vallási életük szűkös, törvényeskedő sablonjába akarják beszorítani, bepasszírozni Jézust, és majd, ha olyan lesz, amilyenek ők, akkor talán elfogadják, de még ez se biztos. Jézus kemény szavakkal lép föl ellenük, negatív kovásznak mondja őket, és jónak látja figyelmeztetni a tanítványokat, hogy óvakodjanak az ő kovászuktól, attól a lelkülettől, amelyik fertőz, és a közösséget is megronthatja.

De most hadd beszéljek a továbbiakban a jó kovászról
a./ Milyen az, amikor egy ember életébe, szívébe belekerül a jó kovász? Mondjuk, hogy Isten országának jó kovásza? Isten megérinti az emberi lelket, meghall valaki egy igét, egy igehirdetést, vagy történik egy esemény az életében, Isten elvégzi a maga magvetését, és elindul valami, egészen kicsi kezdet, és nagy kiteljesedés felé halad. Ő maga is érzi, hogy más emberré lett. De a környezete kezdi mérni: mintha kicserélték volna…a haragos, morózus ember meglágyul, kedves lesz, az elégedetlen és az azelőtt mindig panaszkodó jókedvű. És aki azelőtt nem tudott adni, vagy nem jó szívvel tette, lám jókedvvel ad. Milyen az, amikor egy ember életében elindul egy ilyen jó folyamat? Amikor valaki először megérzi az ajándékozás jó ízét, ez a gyerekkorra tehető jó esetben. Amikor a kis gyerek először dugdossa az általa készített vagy vásárolt ajándékot. Mekkora öröm van benne! Eddig azt hitte, hogy a legjobb kapni, és rá kellett jönnie, jobb adni. Amikor valaki először talál rá a megbocsátani tudás érzésére: milyen nagyszerű föloldozni, bocsánatot adni! Pici érzés, de az egész embert átjárja. Milyen kicsi kezdet egy jó szó! Egy ölelés, egy bíztatás, egy elengedés! A saját magunk igazának az elengedése…Egy másik embernek az elismerése. Milyen parányi dolog, de annak az embernek mit jelent! Sziklákat tud törni, és jéghegyeket tud olvasztani minden szeretetteljes gesztus. Valaki rátalál az igazgyöngyre, vagy a szántóföldben elrejtett kincsre! Isten szeretetére! Isten országára! Minden kincsnél és gazdagságnál többet jelent. Hogy megváltoztatja az életét! Minden jó kezdemény mögött ott mosolyog Isten. És ránk mosolyog.

b. /Milyen az, amikor a jó bekerül a közösség életébe? Mondjuk, hogy egy ilyen kis váltóátállítás egy ember életében, egy ilyen kis változás a család életében kovászként tud keleszteni, ragályos lesz a jó, az egész család atmoszféráját meg tudja fordítani ha egy anya vagy egy apa a helyére kerül. Értékek kerülnek a helyükre. Kedves Testvérem! A te életed mennyire vált kovásszá a családodban? Jelent az valamit otthon, hogy te keresztyénné lettél? Jó kovász az életed? Otthon, a munkahelyeden? Megbízható munkaerő vagy, vagy magasról megveted a munkatársaidat, akik hitetlenek? Hogy milyen kovász vagy, ezt a körülötted élők mondják majd meg.

A közösségben, a nagyobb közösségekben is igaz, hogy egy kicsi jó kezdet milyen naggyá nőhet, és fordíthat meg eseményeket. Kell, hogy higgyünk ebben, hogy az Isten által az emberi lélekbe plántált jó kezdemény egy nagyobb közösség életét is jóra viheti. Merjünk abban hinni, hogy az óbudai gyülekezetben is lesz békesség és előrehaladás. Merjünk hinni abban, hogy jó kizengése is lehet a mi közösségi életünknek, hogy másokat is vonzhat, és akár egy példa értékű gyülekezetté is válhatunk, adott környezetünkben megkeleszthetjük a tésztát…Merjük hinni, hogy népünk életében is elindult már valami Isten által adott jó, egy korrekciós, vagy rehabilitáló folyamat, ami már egészen kiszéledesett, és emberek tízezreit, százezreit köti össze. Merjünk hinni abban, hogy ha az arányok, a számok, a közvélemény-kutatások nem mutatnak semmi jót, akkor is fordulhat jóra még a rossz is! Istennek lehet terve ezzel a nemzettel is! Csak jól vigyázzunk, mire hallgatunk, mit engedünk be az életünkbe. A reménytelenséget vagy a reményt? A szeretetet, vagy a gyűlöletet? A pozitív kovászt, vagy a negatív kovászt? Mit is mond Jakab apostol?

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása.” Minden jó kezdet Tőle jön, és juthat nagy kiteljesedésre. Bárhol legyünk is a hitben, a Krisztuskövetésben, fogadjuk be ma az Ő általa kínált jó kovászt az életünkbe, hogy az az Általa adott kis kezdemény kiteljesedhessen mások javára, és az Ő dicsőségére. Így éljünk ma az Úrvacsorával, higgyük el, hogy ahogy az a falat kenyér és korty bor testünk részévé válik, úgy válhat az Ő értünk hozott áldozata a mi lelkünk, életünk részévé, és az Ő szeretete megváltoztathat szándékokat, akaratokat, életeket, közösségeket. Így legyen! Ámen

Köszönjük Urunk, hogy Te nem azt kérted az Atyától a tanítványokra nézve, hogy vegye ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizze meg őket a gonosztól. Urunk, mi, akik ebben a világban élünk nagyon sok rossz hatástól, negatív kovásztól kísértve és szenvedve, hadd kérjük, hogy őrizz meg minket is a gonosztól! Legyen áldott a Neved, hogy ma az Úrvacsorai közösségben is emlékeztetsz arra, hogy Hozzád tartozunk, és hogy egymáshoz is tartozunk. Tudjuk, hogy az életünket ma is meg akarod újítani, jobb minőségűvé akarod tenni. Meghallottuk szavad, és előtted vagyunk érdemtelenül és gyengén, érezzük, hogy a környezetünkben túl kicsi a hitünk hatásfoka, érezzük, hogy amire rendeltél, azt nem tudjuk maradéktalanul betölteni. Ezért kérjük a Te bocsánatodat, és megújító kegyelmedet. Add, hogy az Úrvacsorában megerősödve hadd lehessünk jó kovászok, jobb kovászok, mint eddig. Szentlelkedet küldd el hozzánk, és tölts be minket a Te szereteteddel! Urunk Jézus légy velünk! Könyörgünk hozzád a betegség terhét hordozókért. Könyörgünk hozzád a gyászolókért és szomorú szívűekért, vigaszoddal Te magad gyógyítsd őket. Hisszük, hogy ezt megteheted. Irgalmazz a sokféle feszültségben élő népünkön, nemzetünkön. Hadd lássák meg minél többen a hozzád vezető utat, hogy aztán az egymáshoz vezető utat is megtalálhassák. Eléd visszük a békétlen világot. Urunk Jézus! Könyörülj rajtunk! Ámen.Istentisztelet, alkalmak
Rendkívüli események
Fényképalbum
Cikkek, prédikációk
Tisztségviselők
Történelem
Szegletkő
Elérhetőségek
 

 

1033 Budapest,
Kálvin köz 4
Hivatali órák
K,Cs: 10:00 - 13:00
Telefon: 368-6410
refobuda@enternet.hu


 
       
  http://www.refobuda.parokia.hu | refobuda@enternet.hu